Барый Ислам

Кыска хикәяләр, шигырьләр

Сыер һәм сыерчык

Үтенеп сайрый сыерчык: 
Минем яныма сыер, чык. 
Талпаныңны чүплим әле, 
Бер яхшылык эшлим әле! 
				
	
Hosted by uCoz